konkursanbud-sandbergs-jarn

 


 KONKURSANBUD AB SANDBERGS JÄRN

Bakgrund
AB Sandbergs JÀrn, 556577-6373, försattes i konkurs vid Stockholms tingsrÀtt den 17 maj 2023 varvid advokat Linda Schenholm förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget, som har bedrivit verksamhet i form av försÀljning av jÀrnvaror sedan 1865, har en anrik historia och Àr en av Sveriges Àldsta jÀrnaffÀrer. Verksamheten bedrivs via bolagets e-handelsplattform och frÄn förhyrd butik.
Enligt den senaste Ärsredovisningen (rÀkenskapsÄret 2021) omsatte bolaget ca 20,8 mkr.
Vid konkursutbrottet pÄgick bolagets verksamhet och bolaget hade fyra anstÀllda utöver dess stÀllföretrÀdare.
Bolagets verksamhet bedrivs frĂ„n förhyrda lokaler pĂ„ Kammargatan 18 i Stockholm. Nuvarande hyra Ă€r 620 124 kr/Ă„r exklusive moms och fastighetsskatt. HyresvĂ€rden, Brf Kammakargatan 18 (nĂ„s pĂ„ [email protected]), Ă€r positiv till att verksamheten fortsĂ€tter i lokalen.

Konkursboet infordrar hÀrmed anbud pÄ rörelsen och dess tillgÄngar.

Rörelsen och dess tillgÄngar
De tillgÄngar som utbjuds till försÀljning av konkursboet Àr:
-Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1.
-Varulager, huvudsakligen förtecknat i bilaga 2.
-Immateriella tillgÄngar i form av domÀnerna sandbergjarn.se, sandbergsjarn.se och sandbergsjÀrn.se, kundregister samt eventuella inarbetade nÀrings-/varukÀnnetecken.
-Bolagets e-handelsplattform.
-RÀtten att intrÀda i bolagets befintliga avtal, t.ex. kund-, franchise-, leasing- och lokalhyresavtal samt varubestÀllningar (villkorat av motpartens godkÀnnande).

FörbehÄll
Konkursboet överlÄter all egendom i befintligt skick. Det Äligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlÀgga exempelvis egendomens omfattning och att upptÀcka eventuella fel och brister. Konkursboet lÀmnar inte nÄgra garantier avseende riktigheten och fullstÀndigheten i de uppgifter som lÀmnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lÀmnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att anvÀnda eller förfoga över immateriella rÀttigheter. AnvÀndning av överlÄtna immateriella rÀttigheter sker pÄ köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsÀtter godkÀnnande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen
Anbud tas i första hand emot pÄ hela rörelsen och i andra hand pÄ delar av rörelsen och dess tillgÄngar.
Skriftliga anbud, exklusive mervĂ€rdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgĂ„ngarna, ska vara konkursförvaltningen genom Filip Lange tillhanda pĂ„ [email protected] senast den 29 maj 2023 kl. 12.00.
Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestÀms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.
Fri prövningsrÀtt av erhÄllna bud förbehÄlles liksom rÀtt att försÀlja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pÄgÄr samt rÀtt att förÀndra anbudstiden.

FörfrĂ„gningar angĂ„ende rörelsen besvaras av Filip Lange, [email protected], 072-601 38 16.

För frĂ„gor angĂ„ende egendomen förtecknad i bilaga 1 och 2 hĂ€nvisas till Stefan Baronowsky, [email protected], 070-829 26 20.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 22 maj 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som anvÀnds i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vÄr personuppgiftspolicy pÄ Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.