konkursanbud-the-nordic-poster

 


 KONKURSANBUD THE NORDIC POSTER AB

Bakgrund
The Nordic Poster AB, 559110-4194, (”Bolaget”) försattes i konkurs den 7 mars 2023 vid Solna tingsrĂ€tt, varvid advokaten Erik Öhrskog vid Lindskog Malmström AdvokatbyrĂ„ förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit tillverkning samt försĂ€ljning av ramar, posters, passepartouter, inglasningar m.m. Verksamheten, som pĂ„gick vid konkursbeslutet, har bedrivits frĂ„n förhyrda butikslokaler vid Fridhemsplan och VĂ€llingby Torg. Bolaget disponerar Ă€ven lagerlokal/verkstad i Veddesta (JĂ€rfĂ€lla) samt en konstgallerilokal (”Galleri 53”) vid Fridhemsplan. Lokalen pĂ„ VĂ€llingby Torg har utöver butik Ă€ven fungerat som ramverkstad dĂ€r produktion av mĂ„ttanpassade ramar och passepartouter utförts. I gallerilokalen har konstnĂ€rer stĂ€llt ut konstverk som Bolaget sĂ„lt pĂ„ utstĂ€llarnas uppdrag.

Verksamhetens kunder har utgjorts av bÄde privatpersoner och bolag. För aktörer inom musikbranschen har Bolaget producerat s.k. guld- och platinaskivor och liknande.

Bolaget har utöver butiksförsÀljning sÄlt produkter genom e-handel, via www.rambutiken.se och www.ramdesign.se. Via www.idkortonline.se har bolaget tillhandahÄllit en tjÀnst för framstÀllande av foton som kan anvÀndas till ID-handlingar.

Vid konkursutbrottet pÄgick Bolagets verksamhet som drivits med fem anstÀllda.

Konkursförvaltaren infordrar hÀrmed bud pÄ hela eller delar av Bolagets rörelse.

Rörelsen innefattar
1. Bolagets maskiner, inventarier m.m., enligt bilaga 1
2. Bolagets varulager, bilaga 2
3. RÀtten att registrera snarlikt företagsnamn (firma)
4. RÀtten att överta befintliga avtal, t.ex. hyresavtal och leasingavtal, bilaga 3 (villkorat av motpartens godkÀnnande)
5. Årsredovisning avseende rĂ€kenskapsĂ„ret 2021, bilaga 4
6. PreliminÀr balans- och resultatrapport avseende rÀkenskapsÄret 2022, bilaga 5
7. PreliminÀr balans- och resultatrapport per 2023-03-07, bilaga 6

AnbudsförutsÀttningar
Skriftligt anbud, med angivande av belopp exklusive mervĂ€rdesskatt, ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast torsdag den 30 mars kl. 12.00 och lĂ€mnas genom e-post till [email protected]

Budgivning kan dÀrefter komma att ske.

Visning av rörelsen hĂ„lls efter förfrĂ„gan. FörfrĂ„gan sker till bitrĂ€dande jurist Christopher Karlsson som nĂ„s pĂ„ telefon 070 231 74 92 alternativt e-post [email protected]

Konkursboet överlÄter all egendom i befintligt skick med ansvarsfriskrivning för konkursboet. Det Äligger sÄledes en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlÀgga exempelvis egendomens omfattning och att upptÀcka eventuella fel och brister, exempelvis vad gÀller ÀganderÀtt och/eller eventuella separationsrÀttsansprÄk frÄn tredje man. Konkursboet reserverar sig mot eventuella fel som lÀmnas i informationen enligt ovan, i anbudsbilagor samt i övriga handlingar som tillhandahÄlls i samband med anbudsprocessen. Konkursboet reserverar sig ocksÄ för eventuella skrivfel och eventuella Àndringar som kan komma att ske i förhÄllande till nÀmnda information.

Konkursboet har fri prövningsrÀtt, d.v.s. rÀtt att sjÀlv bestÀmma vilket anbud som sammantaget ska anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkursboet rÀtt till mellankommande försÀljning under anbudsförfarandet, vilket innebÀr att överlÄtelse av hela eller delar av rörelsen kan komma att ske innan utgÄngen av anbudstiden. FörsÀljningsförfarandet kan komma att övergÄ till ett auktionsförfarande.

Ytterligare upplysningar kan erhÄllas vid förfrÄgan per e-post till bitrÀdande jurist Christopher Karlsson via kontaktuppgifterna ovan.
LADDA NER KOMPLETT ANBUDSUNDERLAG SAMT BILAGOR