konkursanbud-cpn-ab

 


 ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET CENTRAL PADEL NORDIC AB, 559284-2891

Bakgrund
Central Padel Nordic AB, 559284-2891 (”Bolaget”) försattes i konkurs vid Stockholms tingsrĂ€tt den 25 augusti 2023. Till konkursförvaltare förordnades advokat Petter Vaeren. Bolaget har bedrivit padelverksamhet pĂ„ en anlĂ€ggning utomhus vid Norra djurgĂ„rdsstaden i Stockholm. AnlĂ€ggningen har totalt tio padelbanor samt duschar, baracker omklĂ€dningsrum och flera sociala ytor. Vidare finns det en mindre butik, en cafĂ©bod samt en foodtruck med tillhörande restaurangutrustning.

Konkursboet har i första hand för avsikt att överlÄta verksamheten i sin helhet varvid ni informeras om förutsÀttning för en överlÄtelse. För att inte verksamheten ska drabbas negativt Àr min avsikt att sÄ snabbt som möjligt överlÄta Bolagets verksamhet varvid svar frÄn Er om det föreligger intresse av att förvÀrva verksamheten emotses senast den 15 september 2023 genom avgivande av ett indikativt bud till konkursboet. De nÀrmare förutsÀttningarna för en överlÄtelse framgÄr nedan.

Beskrivning av verksamheten
En verksamhetsöverlÄtelse innefattar samtliga de tillgÄngar som Àgs av Bolaget, t.ex. Bolagets plattform, upparbetade kontakter och kunder, lokaler samt inventarier och maskiner som behövs i verksamheten, se förteckning och bilder över dessa i Bilaga 1 samt video över anlÀggningen via följande lÀnk: https://www.youtube.com/watch?v=CXs_Bz6rYMI. Observera att viss egendom utgör separationsegendom som Àgs av annan av Bolaget. En rörelseöverlÄtelse förutsÀtter att köparen löser leasingavtal (vi har en dialog med leasingbolaget kring lösning avseende den frÄgan) samt övertar övriga inventarier. Samt att en överenskommelse trÀffas med hyresvÀrden. Marken hyrs av Stockholm stad genom arrendeavtal. Kopia pÄ arrendeavtalet ges efter förfrÄgan.

Ni bör sÀrskilt uppmÀrksamma att verksamheten sÀljs utan belastningar eller skulder dÄ dessa kvarstannar i konkursbolaget. Verksamheten kommer sÀljas skuldfritt vilket bör beaktas i samband med avgivande av budet.

Avseende Bolagets ekonomiska stÀllning bilÀgges den senast ingivna Ärsredovisningen, vilken avser rÀkenskapsÄret 2022, se Bilaga 2. OmsÀttningen för rÀkenskapsÄret uppgick till ca 3,6 mkr och med ett negativt resultat om ca 3,3 mkr. Under rÀkenskapsÄr 2020/2021 uppgick omsÀttningen till ca 5,3 mkr

och med ett negativt resultat om ca 1,1 mkr. Innevarande rÀkenskapsÄr (per konkursdagen den 25 augusti 2023) uppgick omsÀttningen till ca 1,6 och med ett berÀknat negativt resultat om ca 1,5 mkr, se Bilaga 3-4.

För information angÄende anbudsförfarandet eller verksamheten kontakta bitrÀdande jurist Karin MÄrtensson per telefon 08-796 77 00 alternativt per e- post karin.martensson@7wise.se.

Bolaget stÀllföretrÀdare Oscar Berlin finns Àven tillgÀnglig för frÄgor och för att tillhandahÄlla information om Bolaget efter överenskommelse med konkursutredningen


LADDA NER KOMPLETT ANBUDSUNDERLAG SAMT BILAGOR