Auktionsvillkor BUDI AB

AUKTIONSVILLKOR BUDI.SE

BUDI AB

AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR

 

1. Bakgrund

1.1. Dessa auktions- och medlemsvillkor (”Villkoren”) gĂ€ller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och BUDI AB, organisationsnummer 559246-0421(”BUDI”). Genom att godkĂ€nna Villkoren blir du alternativt det företag eller annan juridisk person som du företrĂ€der registrerad medlem hos BUDI.

1.2. Villkoren gĂ€ller för Kundens medlemskap hos BUDI, för anvĂ€ndningen av BUDI webbplats budi.se och dĂ€rtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjĂ€nster, sĂ„som exempelvis budgivning eller bevakning av ett föremĂ„l, som BUDI tillhandahĂ„ller pĂ„ Webbplatsen (”TjĂ€nsterna”). Vid köp och försĂ€ljning av föremĂ„l via Webbplatsen (”AuktionsföremĂ„l”) gĂ€ller istĂ€llet BUDI vid var tid gĂ€llande AllmĂ€nna villkor för auktioner online, se Webbplatsen och nedan.

 

1.3. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrĂ€dare att följa Villkoren, samt godkĂ€nner att denne tagit del av informationen om BUDI behandling av personuppgifter enligt BUDI integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Villkoren, BUDI Integritetspolicy och den information som BUDI anger pĂ„ Webbplatsen utgör det fullstĂ€ndiga avtalet mellan Kunden och BUDI rörande anvĂ€ndning av Webbplatsen och BUDI TjĂ€nster.

 

2. TjÀnsterna - budgivning

2.1. BUDI kan frÄn tid till annan komma att erbjuda olika TjÀnster sÄsom möjlighet att lÀgga eller bevaka bud. SÄdana TjÀnster kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Nedan villkor gÀller för BUDI budgivningstjÀnst via Webbplatsen.

2.2. En Kund som önskar delta i en budgivning pÄ Webbplatsen fÄr delta om denne uppfyller Villkoren. Det Àr inte tillÄtet att delta i budgivning pÄ Webbplatsen av egna inlÀmnade föremÄl eller att manipulera en budgivning pÄ nÄgot sÀtt, exempelvis genom ombud. BUDI förbehÄller sig rÀtten att avstÄ frÄn försÀljning, bortse frÄn bud samt bestÀmma om budgivning ska göras om pÄ grund av oklarheter om sista bud.

2.3. En Kund kan logga in och lÀgga ett bud pÄ en auktion pÄ Webbplatsen frÄn att denna startat tills att den stÀnger. För varje AuktionsföremÄl som utropas till auktion pÄ Webbplatsen finns ett angivet klockslag dÄ sÄ kallad nedrÀkning för auktionen startar. Om ett nytt bud lÀggs av en Kund inom tre (3) minuter frÄn denna tid sÄ fortsÀtter auktionen och auktionstiden förlÀngs med ytterligare tre (3) minuter. NÀr budgivningen har varit avstannad i tre (3) minuter, sÄ Àr auktionen avslutad. Tid för auktionsslut Àr av denna anledning rörlig och kan inte förutses. Information om pÄgÄende auktioner tillsammans med preliminÀra avslutsdatum Äterfinns pÄ Webbplatsen.

2.4. Samtliga bud Àr bindande för Kunden. Ett avgivet bud kan dÀrför inte Äterkallas, förutsatt att tvingande konsumentrÀttslig lagstiftning inte föreskriver annat i relation till Kund som Àr konsument. Observera att ÄngerrÀtt i de flesta fall inte kommer gÀlla för lagt bud, se mer information om detta nedan under punkt 8.

2.5. Om Kunden anvÀnder BUDI budgivningstjÀnst och lÀmnar vinnande bud utgÄr en avgift för nyttjande av sjÀlva budgivningstjÀnsten. Avgiften för tjÀnsten avser att tÀcka BUDI kostnader för budgivningstjÀnsten sÄsom gjorda investeringar i tjÀnsten, kostnader för programmerare, IT-support, driftskostnader och andra kostnader som Àr nödvÀndiga för att tjÀnsten ska kunna tillhandahÄllas. Avgiften för tjÀnsten ska betalas i enlighet med den princip och de belopp som anges pÄ Webbplatsen. Avgiften för tjÀnsten kan variera i storlek beroende pÄ vilket AuktionsföremÄl det rör sig om. En Kund Àr skyldig att betala avgiften för tjÀnsten Àven om köpet av det aktuella AuktionsföremÄlet av nÄgon anledning inte fullföljs av Kunden. BUDI bjuder pÄ avgiften för tjÀnsten för Kund som inte vinner budgivningen av ett AuktionsföremÄl. GÀllande avgifter för tjÀnsten framgÄr pÄ Webbplatsen. Betalning av avgiften för tjÀnsten till BUDI genomförs i enlighet med BUDI vid var tid gÀllande AllmÀnna villkor för auktioner online, se Webbplatsen och nedan.

2.6. Ett AuktionsföremĂ„l som bjuds ut till auktion pĂ„ Webbplatsen har getts ett lĂ€gsta pris som BUDI Ă€r villig att sĂ€lja AuktionsföremĂ„let för (”Reservationspriset”). Kunden ska lĂ€gga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden Ă€r villig att betala för AuktionsföremĂ„let (“Bud”). En Kund som vill lĂ€gga ett Bud ska följa instruktionerna pĂ„ Webbplatsen. NĂ€r en Kund lĂ€gger ett Bud som överstiger Reservationspriset kommer BUDI automatiskt att starta en budbetjĂ€nt som bjuder, sĂ„ förmĂ„nligt som möjligt, för Kundens rĂ€kning upp till Budet. Det vinnande budet kan dĂ€rför bli lĂ€gre Ă€n det angivna Budet. Se Webbplatsen för mer information om Bud och dess funktion. BUDI förbehĂ„ller sig rĂ€tten att ta bort AuktionsföremĂ„l frĂ„n Webbplatsen under pĂ„gĂ„ende budgivning.

2.7. Det högst angivna budet vinner. Om tvÄ lika höga bud har angivits vinner den Kund vars bud registrerats först hos TjÀnsten. Efter avslutad auktion har den Kund som avgivit det högsta budet alltid ingÄtt ett bindande avtal med BUDI, förutsatt att BUDI godkÀnt Kundens bud genom att skicka en faktura till Kunden eller annars bekrÀftar budet i enlighet med punkten 2.9 nedan. TillÀmpliga villkor för köp framgÄr av BUDI vid var tid gÀllande AllmÀnna villkor för auktioner online. Om inte Reservationspriset har uppnÄtts gÀller vad som framgÄr av punkten 2.8 nedan.

2.8. Om ett AuktionsföremÄl inte har uppnÄtt sitt Reservationspris förbehÄller sig BUDI rÀtten att inte acceptera Kundens bud, utan istÀllet lÀgga ut AuktionsföremÄlet till försÀljning igen utan föregÄende kontakt med Kunden som har lagt det högsta budet. Om Kundens bud har godkÀnts av BUDI skickas ett vinnarmail till Kunden utan inledande kontakt med BUDI. Skickat vinnarmail Àr alltsÄ som ett godkÀnnande av budet frÄn BUDI sida. Vinnarmailet skickas till den e-postadress som Kunden har angivit vid registrering, men informationen om vinnande bud finns gÄr Àven att se under mina sidor.

2.9. Efter auktionen kontaktar BUDI den Kund som vunnit budgivningen i enlighet med punkten 2.7, normalt inom tre (3) arbetsdagar, via e-post eller telefon för att bekrÀfta budet. Detta sker normalt genom att BUDI skickar ett vinnarmail till Kunden. Betalning av köpet genomförs i enlighet med BUDI vid var tid gÀllande AllmÀnna villkor för auktioner online. Vinnande Kund Àr skyldig att finnas tillgÀnglig pÄ telefon samt lÀsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall BUDI inte kan fÄ kontakt med den vinnande Kunden trots upprepade försök, har BUDI rÀtt att debitera avgiften för tjÀnsten samt erbjuda andra Kunder att köpa AuktionsföremÄlet, sÄvida inget annat anges.

3. AnvÀndarkonto samt kunduppgifter

3.1. För att kunna utnyttja TjÀnsterna, exempelvis lÀgga ett bud pÄ Webbplatsen, mÄste Kunden vara registrerad och inloggad pÄ Webbplatsen, antingen som privatperson eller som företag. Att registrera sig som Kund pÄ Webbplatsen Àr gratis. Kunden registrerar sig genom att fylla i sina uppgifter pÄ Webbplatsen och erhÄller dÀrefter ett anvÀndarkonto. Kunden bekrÀftar att de uppgifter som Kunden fyller i Àr korrekta och fullstÀndigt ifyllda och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om BUDI behandling av personuppgifter finns i BUDI Integritetspolicy.

3.2. Om ett företag eller annan juridisk person registreras som Kund krÀvs att en fysisk person med behörighet att binda den juridiska personen till Villkoren, anvÀnda TjÀnsterna och ingÄ avtal för den juridiska personens rÀkning pÄ Webbplatsen ocksÄ Àr kontaktperson. Webbplatsen Àr inte tillgÀnglig för, och fÄr inte anvÀndas av; personer under 18 Är eller som av annan orsak har begrÀnsad rÀttshandlingsförmÄga eller Àr temporÀrt eller definitivt avstÀngda Kunder.

3.3. Kunden Ätar sig att se till sÄ att ingen annan Àn Kunden kan anvÀnda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden fÄr inte avslöja anvÀndarnamn och lösenord för nÄgon obehörig och ska se till att handling med uppgift om anvÀndarnamn och lösenord förvaras pÄ ett sÄdant sÀtt att obehörig inte kan fÄ tillgÄng till informationen. Kunden ska omgÄende anmÀla till BUDI om det kan misstÀnkas att obehörig kÀnner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för handlingar, sÄsom budgivningar och köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.4. Om BUDI misstÀnker att Kunden missbrukar sitt anvÀndarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har BUDI rÀtt att stÀnga av Kunden. BUDI har Àven rÀtt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

3.5. BUDI Àr inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillÄten anvÀndning av en Kunds inloggningsuppgifter eller anvÀndarkonto under förutsÀttning att BUDI inte gjort sig skyldig till försummelse.

 

4. Meddelanden

4.1. Meddelanden frÄn BUDI till Kunden sÀnds till den e-postadress som finns registrerad pÄ Webbplatsen. Meddelanden frÄn Kunden till BUDI ska sÀndas pÄ sÀtt som anges pÄ Webbplatsen.

4.2. Meddelanden som sÀnts per e-post eller fax anses ha lÀmnats till den andra parten omedelbart efter erhÄllandet av bekrÀftelse om mottagen sÀndning. Meddelanden som sÀnts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsÀndandet.

5. Teknik

5.1. BUDI kan tyvÀrr inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer ÄtgÀrdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgÀngliggör Webbplatsen Àr fria frÄn skadliga komponenter. Tekniska störningar orsakade av speciellt underhÄllsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begrÀnsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Kund att anvÀnda Webbplatsen eller att data gÄr förlorade. BUDI ansvarar inte för tillgÀngligheten hos TjÀnsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer.

5.2. Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. BUDI förbehÄller sig rÀtten att senarelÀgga datum och tid för auktionsavslut efter ovÀntade driftstörningar, inkluderat men inte begrÀnsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrÄng eller serviceavbrott hos leverantör. BUDI ansvarar sÄledes inte för eventuell överbelastning pÄ Webbplatsen och dess konsekvenser. BUDI ansvarar inte för skador eller fel i sina eller övrigas datorutrustning och/eller program som pÄverkar deltagandet i BUDI auktioner.

5.3. OvanstÄende gÀller dock inte om grov vÄrdslöshet eller uppsÄt föreligger hos Budi.

6. Immateriella rÀttigheter

6.1. Webbplatsen och TjÀnsterna, dess innehÄll och samtliga immateriella rÀttigheter som skyddar dessa Àgs av BUDI. Webbplatsen och dess innehÄll skyddas av upphovsrÀtt och databasskydd (katalogskydd). OtillÄten anvÀndning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt TjÀnsterna kan utgöra olovligt immaterialrÀttsligt intrÄng och resultera i skadestÄndsansvar.

7. Avtalstid

7.1. Dessa Villkor trÀder i kraft nÀr Kunden har registrerat sig pÄ Webbplatsen och gÀller tills vidare. Kunden har rÀtt att nÀr som helst sÀga upp sitt medlemskap hos BUDI. Vid uppsÀgning fortsÀtter Villkoren att gÀlla för sÄdana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsÀgningen.

7.2. En Kund som har avstÀngts frÄn Webbplatsen av BUDI har inte rÀtt att Äterregistrera sig eller anvÀnda tjÀnsten via en annan Kunds inloggning, utan BUDI föregÄende skriftliga samtycke. BUDI har rÀtt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahÄlla Webbplatsen och TjÀnsterna eller del av dessa.

8. ÅngerrĂ€tt för konsumenter

8.1. Vad som sÀgs i denna punkt 8 gÀller för konsumenter.

8.2. I vissa fall gÀller inte ÄngerrÀtten. SÄ Àr fallet om avtalet avser en tjÀnst som fullgjorts, om Kund som Àr konsument uttryckligen har samtyckt till att tjÀnsten börjar utföras och att Kunden har gÄtt med pÄ att det inte finns nÄgon ÄngerrÀtt nÀr tjÀnsten har fullgjorts. NÀr Kunden deltar i en auktion pÄ Webbplatsen genom att lÀgga Bud, utnyttjar Kunden en tjÀnst (budgivningstjÀnsten) som ocksÄ fullgörs genom att Kunden lÀmnar Bud i en auktion under pÄgÄende Ängerfrist. NÀr Kunden anvÀnder denna tjÀnst kommer Kunden kunna lÀmna sitt uttryckliga samtycke till att tjÀnsten börjar utföras och att Kunden inte har nÄgon ÄngerrÀtt nÀr tjÀnsten har fullgjorts (d.v.s. sÄ snart Budet har lÀmnats). Nedan information om ÄngerrÀtt Àr dÀrför i de flesta fall inte aktuell vid nyttjande av BUDI budgivningstjÀnst, dÀremot kan den vara av relevans för andra TjÀnster som BUDI frÄn tid till annan kan komma att erbjuda Kunden.

8.3. Konsumenter har enligt gĂ€llande konsumentlagstiftning Ă„ngerrĂ€tt i fjorton (14) dagar frĂ„n den dag avtal om en tjĂ€nst ingĂ„s. Om Kunden vill utnyttja Ă„ngerrĂ€tten, innan Ă„ngerfristen har löpt ut, ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande till BUDI. För en smidig hantering rekommenderar BUDI Kunden att kontakta BUDI pĂ„ det sĂ€tt som beskrivs pĂ„ Webbplatsen. Kunden ska dĂ„ ange namn och annan relevant information sĂ„som vilken TjĂ€nst det gĂ€ller. Kunden kan ocksĂ„ vĂ€lja att anvĂ€nda den standardblankett för utövande av Ă„ngerrĂ€tt som Konsumentverket har tagit fram, se hĂ€r: Ă…ngerblankett Konsumentverket.

 

8.4. För att Kunden ska hinna utöva din ÄngerrÀtt i tid rÀcker det att Kunden sÀnder sitt meddelande om att Kunden tÀnker utöva ÄngerrÀtten innan Ängerfristen har löpt ut.

 

8.5. NÀr Kunden utövar sin ÄngerrÀtt kommer BUDI betala tillbaka det eventuella belopp som Kunden betalat för den Ängrade tjÀnsten. PÄ det belopp som ska Äterbetalas för en Ängrad tjÀnst har BUDI rÀtt att dra av en proportionell andel av det avtalade priset, i den mÄn priset Àr skÀligt, för en tjÀnst som delvis utförts innan Kunden utövade ÄngerrÀtten förutsatt att Kunden begÀrt att tjÀnsten ska börja utföras under Ängerfristen.

8.6. BUDI betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar frĂ„n och med det datum BUDI tog emot Kundens meddelande om utövande av Ă„ngerrĂ€tten. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, om inte annat överenskommits eller om det finns hinder för sĂ„dan Ă„terbetalning.

9. Ändring av villkor

9.1. BUDI kan komma att Àndra Villkoren, TjÀnsterna och priserna för dessa, samt innehÄllet pÄ Webbplatsen frÄn tid till annan. Vid betydande förÀndringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in pÄ Webbplatsen. Detta gÀller dock inte om Àndringen beror pÄ förÀndringar i lag, författning eller myndighets beslut, om Àndringen mÄste gÀlla omgÄende.

9.2. Om inte BUDI och Kunden kommit överens om annat, trÀder Àndring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sÄdan Àndring. Om Kunden inte vill godta förÀndringarna i Villkoren eller TjÀnsterna, inklusive prisförÀndring, har denne rÀtt att sÀga upp avtalet för tillgÄng till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Webbplatsen stÀngs dÄ ned för den Kunden och medlemskapet avslutas. SÄdan uppsÀgning ska göras innan Kunden Äterigen anvÀnt Webbplatsen. BUDI rekommenderar att Kunden hÄller sig uppdaterad pÄ Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella Àndringar av Villkoren.

10. AvstÀngning

Om en Kund bryter mot bestÀmmelserna i dessa Villkor eller om BUDI har anledning att misstÀnka att en Kund bryter mot bestÀmmelserna i Villkoren kan BUDI efter eget tycke och utan att i förvÀg meddela Kunden; (i) sÀga upp Kundens anvÀndarkonto och/eller (ii) begrÀnsa Kundens rÀtt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgÄng till Webbplatsen.

11. ÖverlĂ„telse

BUDI har rÀtt att överlÄta det avtal som regleras av dessa Villkor inklusive samtliga eller delar av dÀrmed sammanhÀngande rÀttigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I hÀndelse av överlÄtelse kommer BUDI att meddela vem som har tagit över avtalsrelationen efter överlÄtelsen genom meddelande pÄ Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om BUDI överlÄter Villkoren till tredje man har denne rÀtt att tillhandahÄlla samma eller liknande tjÀnster pÄ en annan webbsida. En Kund kan inte överlÄta sitt avtal med BUDI utan föregÄende skriftligt medgivande.

12. TillÀmplig lag och tvist

12.1. Tvist rörande tolkningen eller tillÀmpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte nÄr en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

12.2. Vid tvist med Kund som Ă€r privatperson följer BUDI beslut frĂ„n AllmĂ€nna ReklamationsnĂ€mnden. AllmĂ€nna ReklamationsnĂ€mnden nĂ„s antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som Ă€r privatperson kan Ă€ven klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som nĂ„s via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

INTEGRITETSPOLICY

BUDI vÀrnar om din personliga integritet. Vi strÀvar dÀrför efter att alltid skydda dina personuppgifter pÄ bÀsta sÀtt och följa alla vid var tid gÀllande lagar och regler avseende dataskydd och skydd för individers integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av BUDI.

AllmÀnt

BUDI AB, (”Budi”/”vi”) org.nr 559246-0421, med adress Nockeby Torg 2, 16774 Bromma, Ă€r ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Denna policy gĂ€ller för alla uppgifter som samlas in av BUDI om dig som sĂ€ljare, köpare eller budgivare av ett objekt. Policyn gĂ€ller Ă€ven för dig som har ett anvĂ€ndarkonto pĂ„ budi.se (”Webbplatsen”) samt för dig som representerar en sĂ€ljare, köpare eller budgivare, till exempel nĂ€r denne Ă€r ett företag och du agerar som företagets kontaktperson.

Vad som anges om sÀljare, köpare eller budgivare i denna policy omfattar i tillÀmpliga delar Àven dig som representerar en sÀljare, köpare eller budgivare.
 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om dig Àr de uppgifter som du har lÀmnat till oss eller som vi samlar in pÄ Webbplatsen eller frÄn en tredje part.

Personuppgifter som du har lĂ€mnat till oss: NĂ€r du vill sĂ€lja ett objekt via oss eller om du vill lĂ€gga ett bud och/eller göra ett köp genom oss kommer du att lĂ€mna viss information om dig till oss, likasĂ„ nĂ€r du registrerar ett konto hos oss, registrerar dig för nyhetsbrev eller skickar en intresseanmĂ€lan till oss via Webbplatsen. Du kan Ă€ven komma att lĂ€mna information till oss av andra anledningar. Informationen du lĂ€mnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, ditt personnummer, uppgifter om din ekonomiska situation och ditt betalkortnummer.

 

Personuppgifter som vi har samlat in frĂ„n dig eller en tredje part: Utöver de uppgifter du har lĂ€mnat till oss kommer vi Ă€ven att behandla uppgifter om ditt köp och din bud- och köphistorik eller sĂ€ljhistorik. NĂ€r du besöker Webbplatsen kommer vi automatiskt samla in personuppgifter via Webbplatsen, till exempel information om din IP-adress och vilka varor du sökt efter, tittat pĂ„ samt budat pĂ„. Om du inte har kontakt med oss i egenskap av privatperson kan vi Ă€ven komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte eller för att förbĂ€ttra din kundupplevelse hos oss har köpt eller fĂ„tt tillgĂ„ng till frĂ„n offentliga register och databaser.
 

För vilka ÀndamÄl behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra vÄra Ätaganden gentemot dig, förbÀttra vÄra erbjudanden och tjÀnster samt följa tillÀmplig lagstiftning och myndighetsbeslut.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera försÀljning av ditt objekt om du Àr sÀljare eller administrera dina budgivningar, bevakningar, dina köp pÄ Webbplatsen och ditt anvÀndarkonto om du Àr köpare. Vi kan Àven komma att behandla dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig, genomföra kundundersökningar samt för att sammanstÀlla statistik. Se mer information nedan.

Administration av dina försÀljningar och/eller köp pÄ Webbplatsen
Vi behandlar ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress, budgivnings-information och telefonnummer för att kunna administrera ditt anvÀndarkonto, de bud du lÀgger samt ditt köp och för att fullfölja vÄra övriga Ätaganden gentemot dig som sÀljare eller köpare. Om du vill finansiera ditt köp med BUDI samarbetspartner eller om vi annars enligt gÀllande lagstiftning har rÀtt att göra sÄ kan Àven komma att behandla uppgifter om ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna göra en kreditprövning samt faststÀlla din identitet i samband med detta. Den lagliga grunden för vÄr behandling enligt denna punkt Àr att behandlingen Àr nödvÀndig för att vi ska kunna fullgöra avtalet vi har med dig om försÀljning eller köp av ett objekt. Du behöver ha ett anvÀndarkonto hos oss för att kunna lÀgga bud samt köpa objekt pÄ Webbplatsen. Om uppgifterna inte lÀmnas till oss har vi inte möjlighet att sÀlja ett objekt Ät dig eller genomföra ditt köp pÄ Webbplatsen eller annars uppfylla de Ätaganden vi har gentemot dig. Om vi inte behandlar ditt personnummer och uppgifter om din ekonomiska situation kan vi inte göra en kreditprövning och kommer dÀrför inte kunna bevilja dig kredit.

 

Administration av ditt anvÀndarkonto
För dig som registrerat ett anvÀndarkonto behandlar vi, utöver de personuppgifter som nÀmns ovan, Àven ditt personnummer, budgivnings- och köphistorik och IP-adress. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera ditt anvÀndarkonto och för att underlÀtta för dig som anvÀndare pÄ Webbplatsen. Din budgivnings- och köphistorik behandlas ocksÄ för att du pÄ ett enkelt sÀtt ska kunna fÄ en översikt över de bud du har lagt och de köp du har gjort. Din IP-adress behandlar vi för att du ska kunna hÀrleda ett lagt bud till just dig och pÄ det viset sÀkerstÀlla att rÀtt person har vunnit budgivningen av ett objekt. Den lagliga grunden för behandlingen enligt denna punkt Àr ditt samtycke som du lÀmnat i samband med att du registrerat ditt anvÀndarkonto hos oss.

 

MarknadsföringsÀndamÄl m.m.
Vi vill gÀrna att du fortsÀtter sÀlja eller köpa objekt via oss och för att du ska fÄ ta del av vÄra erbjudanden och information om oss kan vi under en begrÀnsad period komma att behandla din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer för att skicka vÄra nyhetsbrev och andra utskick till dig via e-mail, post och sms. Den rÀttsliga grunden för vÄr behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev Àr vÄrt berÀttigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte.

Om du har lÀmnat ditt samtycke till detta, t.ex. i samband med att du registrerat ett anvÀndarkonto, kommer din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer Àven komma att anvÀndas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar och/eller för statistikÀndamÄl och kan anvÀndas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt anvÀndarkonto eller Äterkallar ditt samtycke. Den lagliga grunden för behandlingen Àr i sÄdant fall alltsÄ ditt samtycke.
 

Vilka kan fÄ tillgÄng till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgÄngspunkt endast av BUDI samt relevant bolag i BUDI-koncernen. Vi kan Àven komma att dela din information med vÄra utvalda samarbetspartners och leverantörer i enlighet med nedan.

För att det du har köpt ska kunna levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för eventuell transport av din bestÀllning.

För betalning kan vi komma att dela uppgifter om ditt betalkortnummer med betalningsförmedlare och för kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation med kreditföretag.

För marknadsföringsÀndamÄl kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyrÄer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick.

VÄra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att fÄ tillgÄng till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utstrÀckning det Àr nödvÀndigt i syfte att fullgöra sina Ätaganden i relation till BUDI.

VÄra agenter kan komma att fÄ tillgÄng till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utstrÀckning det Àr nödvÀndigt i syfte att fullgöra sina Ätaganden som BUDI agent.
 

Hur lÀnge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera försÀljning, budgivning eller köp av ett objekt eller för att annars fullgöra vÄra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en lÀngre tid Àn vad som Àr nödvÀndigt för att vi ska kunna administrera försÀljningen, budgivningen eller köpet eller annars fullgöra vÄrt avtal.

För bokföringsÀndamÄl sparar vi i enlighet med gÀllande bokföringslagstiftning information om vÄrt avtal med dig i sju Är.

I enlighet med gÀllande lagstiftning har vi rÀtt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vÄrt avtal löpt ut. Beroende pÄ vad avtalet rör Àr denna tid olika lÄng. BUDI kan dÀrför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rÀtt att göra sÄ enligt gÀllande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om du sÀrskilt lÀmnat ditt samtycke till att fÄ direktmarknadsföring kommer vi att spara personuppgifter bestÄende av din e-mailadress, adress och mobiltelefonnummer för marknadsföringsÀndamÄl tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

För dig som registrerat ett anvÀndarkonto hos os s behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller annars begÀr att vi ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i tvÄ Är. Köphistorik gallras under alla omstÀndigheter senast efter tvÄ Är efter gjort köp.

Dina personuppgifter kan sparas lÀngre Àn vad som angetts ovan i den mÄn vi Àr skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rÀttigheter

Du har rÀtt att nÀr som helst begÀra information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begÀran ska vara skriftlig och egenhÀndigt undertecknad samt innehÄlla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att sÀkerstÀlla att vi lÀmnar ut uppgifterna till rÀtt person.

Skicka din begÀran om registerutdrag, information eller rÀttning av felaktiga uppgifter till: hello@budi.se. Informationen kommer att sÀndas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos BUDI Àr felaktiga, ofullstÀndiga eller irrelevanta, kan du begÀra att fÄ dem rÀttade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmÀnna handlingar eller dÄ det föreligger ett lagstadgat krav pÄ lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter nÀr det finns legitima skÀl till varför uppgifterna mÄste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har, under vissa omstÀndigheter, rÀtt att fÄ tillgÄng till dina personuppgifter i ett allmÀnt anvÀnt, maskinlÀsbart format (dataportabilitet). Denna rÀtt gÀller dock bara uppgifter du sjÀlv har tillhandahÄllit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Du har rĂ€tt att nĂ€r som helst Ă„terkalla hela eller del av ett lĂ€mnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke fĂ„r dock ingen effekt pĂ„ vĂ„r behandling av dina personuppgifter för tiden innan Ă„terkallelsen Ă€gde rum. Du har ocksĂ„ rĂ€tt att nĂ€r som helst invĂ€nda mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gÀllande dataskyddslagstiftning har du rÀtt att fÄ tillgÄng till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rÀtt att begÀra rÀttelse av dina personuppgifter.
 

Överföring till tredje land

BUDI överför bara personuppgifter till lÀnder utanför EU/EES om landet har en sÄ kallad adekvat skyddsnivÄ enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta sÀrskilt angivits i samband med att du lÀmnar dina personuppgifter till oss.
 

Cookies

BUDIs webbsidor anvÀnder cookies för att hjÀlpa dig att fÄ en personligt anpassad internet upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök. En cookie Àr en textfil som en webbserver lÀgger in pÄ din hÄrddisk. Cookie filer kan inte anvÀndas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie Àr unikt tilldelad dig och kan endast lÀsas av en webbserver i den domÀn som utfÀrdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer Àr att ange för webbservern att du har ÄtervÀnt till en specifik webbsida, sÄ att du kan fÄ en personligt anpassad upplevelse nÀr du besöker webbsidan igen.

Du kan vÀlja om du vill acceptera cookie fil eller inte. De flesta webblÀsare accepterar cookie filer automatiskt, men det gÄr vanligtvis att Àndra instÀllningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stÀnger av cookie funktionen Àr det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas frÄn din hÄrddisk nÀr samtliga webbfönster stÀngs, om du stÀnger av cookie funktionen Àven för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra vÀsentliga funktioner för att handla pÄ BUDI.

Dessa Villkor har faststÀllts av BUDI den 01-05-2020