konkursanbud-bilmetropolen

 


 
ANBUDSUNDERLAG BILMETROPOLEN I NORRORT AB, org. nr 556964-4049, i konkurs
Anbud senast fredagen den 1 mars 2024 kl 12.00

Konkursförvaltare 
Advokaten Daniel Wenne, Flood Herslow Holme AdvokatbyrÄ.

1. BAKGRUND
Bilmetropolen i Norrort AB, org. nr 556964-4049, (”Bolaget”) försattes i konkurs av Attunda tingsrĂ€tt den 12 februari 2024. Fram till konkursen bedrev Bolaget verksamhet avseende reparationer, service och underhĂ„ll av person- och lastbilar samt köp och försĂ€ljning av begagnade bilar.Konkursboet bedriver verksamheten avseende reparation, service och underhĂ„ll av fordon vidare under en begrĂ€nsad tid. Verksamheten bedrivs frĂ„n förhyrda lokaler i Vallentuna.

Vid tidpunkten för konkursen hade Bolaget nio anstÀllda. Samtliga anstÀllda har sagts upp av konkursförvaltningen.

Årsredovisning för rĂ€kenskapsĂ„ret den 1 maj 2022 – den 30 april 2023 ochresultat och balansrapporter för tiden den 1 maj 2023 – den 13 februari 2024 bifogas, bilaga 1-3. 

2. RÖRELSEN OCH DESS TILLGÅNGAR
De tillgÄngar som utbjuds till försÀljning av konkursboet Àr:
(i) Bolagets inventarier och maskiner, förtecknade i bilaga 4,
(ii) Hyresavtal, förtecknat i bilaga 5
(iii) Hemsida/domÀnen http://www.bilmetropolen.nu/(iv) kundregister, samt
(v) möjlighet för en köpare att förhandla angĂ„ende intrĂ€de i Bolagetsavtal (med respektive avtalsmotparts godkĂ€nnande).OvanstĂ„ende tillgĂ„ngar benĂ€mns nedan gemensamt ”Rörelsen”.

3. FÖRBEHÅLL OCH GENOMFÖRANDE AV BUDGIVNINGEN
Konkursboet överlÄter alla tillgÄngar i befintligt skick. Konkursboet lÀmnar inte nÄgra garantier avseende riktigheten och fullstÀndigheterna i de uppgifter som lÀmnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt. Det Äligger enköpare att genomföra erforderlig besiktning av i Rörelsen ingÄende tillgÄngar i syfte att upptÀcka eventuella fel och brister.
Anbud emottages pÄ hela Rörelsen. Skriftliga anbud, exklusive mervÀrdesskatt, avseende Rörelsen ska vara konkursförvaltningen genom Daniel Wenne tillhanda pÄ e-post dw@fhhlaw.se senast fredagen den1 mars 2024 kl. 12.00 (bud Àr inte bindande innan skriftligt överlÄtelseavtaltrÀffats).

Fri prövningsrÀtt förbehÄlls liksom rÀtt att försÀlja hela eller delar av Rörelsen under tiden anbudsförfarandet pÄgÄr.

För information angÄende tillgÄngarna, anbudsförfarandet, verksamhet eller angÄende visning, kontakta Daniel Wenne via telefon 08-56 26 90 00 eller per e-post dw@fhhlaw.se eller Per Nilsson 08-56 26 90 00 eller per e-post pn@fhhlaw.se.

LÄNK TILL BILAGOR