konkursanbud-torpheimer

 

Responsive image

 Anbud Torpheimergruppen AB, 556616-5071

Bakgrund
Torpheimergruppen AB, 5566165-5071, och dess dotterbolag, Torpheimer i Östergötland, 556658-4685 och Torpheimer i Stockholm, 556934-3683, (Gemensamt ”Bolagen”) försattes i konkurs den 31 oktober 2023 vid Linköpings tingsrĂ€tt, varvid jur.kand. Michael Knutsson vid Ackordscentralen Stockholm, förordnades sĂ„som konkursförvaltare.

Bolagen har bedrivit entreprenadverksamhet med sĂ€rskild inriktning mot VVS och el med uppdrag inom installation, service och drift. Vid konkursutbrottet hade Bolagen sammanlagt ett femtiotal anstĂ€llda. Verksamheten har frĂ€mst varit centrerad kring Östergötland och Stockholm. För ytterligare information se www.torpheimer.se.

Bolagens ekonomiska stĂ€llning framgĂ„r av bilagda ekonomiska rapporter. Under rĂ€kenskapsĂ„ret 2022 omsatte Torpheimergruppen AB drygt 204 mkr med ett negativt resultat om ca 13 mkr. Torpheimer i Östergötland AB omsatte ca 175 mkr med ett negativt resultat om ca 15 mkr och Torpheimer i Stockholm AB omsatte ca 28 mkr med ett positivt resultat om ca 2.2 mkr.

Bolagens tillgÄngar bestÄr i huvudsak av följande:
- Varulager enligt bilagd förteckning. Observera att inventeringen av lagret Àr utförd per 2023-08-31, varför listan endast utgör en indikation kring vilka tillgÄngar som finns i lagret per dagens datum.
- Inventarier enligt bilagd förteckning.
- Bolagsnamn, domĂ€n www.torpheimer.se samt det registrerade varumĂ€rket ”En kontakt - alla funktioner”.
- Hyresavtal avseende lokal belÀgen pÄ Sunntorpsgatan 4, Linköping. Lokalen omfattar en kontorsyta om ca 471 kvm och lageryta om ca 516 kvm. För att överta hyresavtalet krÀvs hyresvÀrdens godkÀnnande.
- PÄgÄende projekt. Vid intresse kan en köpare erbjudas en genomgÄng av projekten. FörfrÄgan bör ske skyndsamt till erik.pekkari@ackordscentralen.se. För att överta projekt krÀvs bestÀllarens godkÀnnande.

Visning av hyreslokalen pÄ Sunntorpsgatan och den egendom som finns belÀgen pÄ omrÄdet kommer att ske den 21 november 2023.

Konkursförvaltaren infordrar hÀrmed bud pÄ hela eller delar av Bolagens rörelse.

Skriftligt anbud, med angivande av belopp i svenska kronor exklusive mervÀrdesskatt, ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 23 november 2023 klockan 12.00 och lÀmnas genom e-post till erik.pekkari@ackordscentralen.se. Budgivning kan dÀrefter komma att ske.

Konkursboet överlÄter all egendom i befintligt skick med ansvarsfriskrivning för konkursboet. Det Äligger sÄledes en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlÀgga exempelvis egendomens omfattning och att upptÀcka eventuella fel och brister. Konkursboet reserverar sig mot eventuella fel som lÀmnas i denna text, i anbudsbilagor samt i övriga handlingar som tillhandahÄlls i
samband med anbudsprocessen. Konkursboet reserverar sig ocksÄ för eventuella skrivfel och eventuella Àndringar som kan komma att ske i förhÄllande till nÀmnda information.

Konkursboet har fri prövningsrÀtt d.v.s. rÀtt att sjÀlv bestÀmma vilket anbud som sammantaget ska anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkursboet rÀtt till mellankommande försÀljning under anbudsförfarandet, vilket innebÀr att överlÄtelse av hela eller delar av rörelsen kan komma att ske innan utgÄngen av anbudstiden. Konkursboet förbehÄller sig rÀtten att förlÀnga och förkorta anbudstiden. FörsÀljningsförfarandet kan komma att övergÄ till ett auktionsförfarande.

Ytterligare upplysningar kan erhÄllas vid förfrÄgan

LÄNK TILL KOMPLETTA ANBUDSUNDERLAG